Kukic M photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja kliničke psihologije. Trenutno je uključena u znanstveni projekt „Biopsihosocijalni aspekti pretilosti“ (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnica na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian).

U interdisciplinarnim istraživanjima biopsihosocijalnih aspekata pretilosti, bavi se psihološkim i zdravstvenim problemima, te kvalitetom života kardioloških pacijenata i onih oboljelih od dijabetesa tipa II. Također se bavi ispitivanjem korelata preuhranjenosti i pretilosti u mladih, kao i problemima slike tijela i odstupajućih navika hranjenja u adolescenata i mladih odraslih osoba.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1038