Contact:

           The Association of Psychology Students PSIRIUS

            Faculty of Humanities and Social Sciences

      Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Croatia

      usp.psirius@gmail.com