Članovi Odsjeka sudjeluju na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima po cijeloj Europi uz stalnu znanstvenu produkciju koju objavljuju u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj periodici od kojih se neka nalaze u bazama citiranosti. 

Odsjek je organizirao brojne znanstvene skupove s međunarodnim sudjelovanjem, uglavnom u suradnji s drugim znanstvenim i znanstveno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu: 

2011. Sjevernojadranski povijesni panoptikum 

2013., 2014., 2015., 2019. Medievistička znanstvena radionica

2015. Od Lea Weiczena do Lea Valianija

2017. Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku

2021. Odsjek će biti domaćin VI. kongresa hrvatskih povjesničara