Članovi Odsjeka voditelji su nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata

Projekti u provedbi:

Atlas informatisé de l’Adriatique antique, voditeljica: doc. dr. sc. Lucijana Šešelj

Cilj projekta je stvaranje interaktivnog digitaliziranog atlasa Jadrana kroz razdoblja od 11. st. pr. Kr. do 8. st. po Kr. Atlas služi kao karta glavnih mjesta koja su poznata preko književnih izvora ili arheoloških istraživanja, te je popraćen bazom podataka koja daje osnovne informacije o svakoj lokaciji, izvore i osnovnu bibliografiju. Kroz atlas je također mogu pratiti i pitanja ekonomije, naroda, onomastike, religije itd. Oformljen je kao projekt 2009. godine i uključuje 20 istraživačkih institucija iz Italije, Francuske, Albanije, Slovenije i Hrvatske.

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija, voditeljica: doc. dr. sc. Kosana Jovanović

Istraživanje se temelji na analizi nastanka i razvitka ceremonija i ceremonijalne komunikacije te značaja koje su ove pojavnosti ostvarivale u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom razdoblju. Ceremonije i rituali predstavljaju sponu između društava srednjovjekovne i ranonovovjekovne Europe. Ovo istraživanje analizirat će pojavnosti kao što su primjerice pokrštavanje vladara, krunidba i ceremonije ustoličenja, pogrebni ceremonijali i popratni rituali, svečani ulasci vladara u gradove, uzdizanje u red viteza, davanje vazalske prisege i sl., te na koji su se način ove ceremonije i rituali razvile iz antičkih, judeo-kršćanskih i germanskih tradicija.
Web stranica projekta: https://ceremonije.uniri.hr/

 

Završeni projekti:

2003.-2007. Istra i Rijeka u Hrvatskom proljeću 1971. – 1972., (MZOS 0009031) voditelj: red. prof. dr. sc. Darko Dukovski

2007.-2012. Istra i Rijeka: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.) (MZOS 009-1012647-0643), voditelj: red. prof. dr. sc. Darko Dukovski

2017.-2018. Orte, Geschichten und Wege italienischer, slowenischer und kroatischer Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs: eine Wanderausstellung, voditeljica projekta lokalne grupe: izv. prof. dr. sc. Mila Orlić