Uredništvo:

Andrea ROKNIĆ BEŽANIĆ (glavna urednica), Maja ĆUTIĆ GORUP (član), Franko DOTA (član), Ivan JELIČIĆ (član), Brigita MILOŠ (član)

 

Međunarodni urednički kolegij:

John ASHBROOK (Sweet Briar College, VA), Pamela BALLINGER (University of Michigan), Daniel BARIC (Université François-Rabelais, Tours), Vesna BAUER MUNIĆ (Sveučilište u Rijeci), Emilio COCCO (Università di Teramo), Maja ĆUTIĆ GORUP (Sveučilište u Rijeci), Giovanni D’ALESSIO (Sveučilište u Rijeci / Università di Napoli Federico II), Diego D’AMELIO (Istituto storico italogermanico, Trento), Darko DAROVEC (Inštitut Nove Revije, Ljubljana), Franko DOTA (Sveučilište u Zagrebu), Mila DRAGOJEVIĆ (The University of the South, TN), Igor DUDA (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Darko DUKOVSKI (Sveučilište u Rijeci), Guido FRANZINETTI (Università del Piemonte orientale), Kosana JOVANOVIĆ (Sveučilište u Rijeci), Aleksej KALC (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana), Heike KARGE (Universität Regensburg), Borut KLABJAN (Univerza na Primorskem, Koper, European University Institute, Fiesole), Marino MANIN (Institut za povijest, Zagreb), Mila ORLIĆ (Sveučilište u Rijeci), Gherardo ORTALLI (Università di Venezia), Vjeran PAVLAKOVIĆ (Sveučilište u Rijeci), Tea PERINČIĆ (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka), Maja POLIĆ (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka), Dominique REILL (University of Miami), Barabara RIMAN (Inštitut za narodnosna vprašanja, Ljubljana), Sabine RUTAR (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg), Ludwig STEINDORFF (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Franjo ŠANJEK (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), Lucijana ŠEŠELJ (Sveučilište u Rijeci), Fabio TODERO (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione in Friuli Venezia Giulia, Triest