Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički traje 2 godine, odnosno 4 semestara nakon kojeg student/ica stječe naziv magistar/magistra edukacije povijesti – kratica mag. educ. hist. .Studij je moguće upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:

Nakon završena diplomskog sveučilišnog studija Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički studenti stječu akademski naziv magistar/magistra edukacije povijesti – kratica mag. educ. hist.. Studenti kroz studij stječu sposobnost razumijevanja, analize i sinteze povijesnih sadržaja u njihovim kontinuitetima. Studijem se stječu kompetencije i osposobljenost za nastavnika povijesti u osnovnim i srednjim školama, te za stručnog i pomoćnog radnika (suradnika) za rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, galerijama, turističkim agencijama itd.

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.

Više informacija o uvjetima upisa na diplomske studije nalaze se na mrežnoj stranici https://diplomski.studij.hr/