Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) traje 3 godine, odnosno 6 semestara, nakon kojih student/ica stječe naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) povijesti- kratica univ. bacc. hist.. Studij je moguće upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:
Nakon završena preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest (dvopredmetni) studenti stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) povijesti- kratica univ. bacc. hist.. Studenti kroz studij stječu sposobnost razumijevanja, analize i sinteze povijesnih sadržaja u njihovim kontinuitetima. Studijem se stječu kompetencije i osposobljenost za stručnog i pomoćnog radnika (suradnika) za rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, galerijama, turističkim agencijama itd.

Više informacija o državnoj maturi i obvezama vezanim uz upise na preddiplomske studije nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr