Diplomski studij Povijest i interpretacija baštine (dvopredmetni); smjer: opći traje 2 godine, odnosno 4 semestara nakon kojeg student/ica stječe naziv magistra povijesti i interpretacije baštine. Studij je moguće upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Ovim programom omogućuje se studentima ostvarivanje vještina i kompetencija kojima će odgovoriti na nove potrebe tržišta rada za istraživanjem, valorizacijom te promidžbom povijesne i kulturne baštine.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:

Nakon završena diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine studenti stječu akademski naziv magistar/magistra povijesti i interpretacije baštine. Studenti kroz studij stječu sposobnost razumijevanja, analize i sinteze društvenih pojava i promjena, te valorizacije značaja materijalne i nematerijalne povijesne i kulturne baštine na svjetskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Studijem se stječu kompetencije i osposobljenost za stručnog i pomoćnog radnika (suradnika) za rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, interpretacijskim centrima, galerijama, udrugama, turističkim agencijama itd.

Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.

Više informacija o uvjetima upisa na diplomske studije nalaze se na mrežnoj stranici https://diplomski.studij.hr/