Na Odsjeku za povijest djelovao je veliki broj vanjskih suradnika, od kojih su neki još uvijek angažirani u izvođenju nastave na izbornim i obaveznim kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija. Od 1998. do 2005. vanjski suradnici bili su: Miroslav Bertoša, Slaven Bertoša, Mile Bogović, Anton Bozanić, Neven Budak, Klara Buršić Matijašić, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Borislav Grgin, Damir Grubiša, Emanuel Hoško, Bosiljka Janjatović, William Klinger, Robert Matijašić, Darinko Munić, Vesna Munić, Ivica Prlender, Ivo Rendić Miočević, Petar Strčić, Franjo Šanjek i Slavko Zec. Od 2006. do danas na Odsjeku kao vanjski suradnici djelovali su: Anton Baričević, Željko Bartulović, Franko Dota, Kristina Džin, Branka Grbavac, Ivan Jeličić, Boris Kavur, Robert Kurelić, Maurizio Levak, Stjepan Matković, Feđa Milivojević, Bože Mimica, Vesna Munić, Elvis Orbanić, Tea Perinčić, Maja Polić, Monica Priante, Barbara Riman, Vesna Slaviček, Nataša Štefanec, Klara Volarić, Budislav Vukas, Valentina Zovko, Lovro Kralj i Suzana Miljan.


Odsjek za povijest u izvođenju studijskih programa surađuje s drugim odsjecima Filozofskog fakulteta u Rijeci. Na Preddiplomskom studiju neke izborne kolegije u tom razdoblju drže kolegice i kolege Boran Berčić, Martina Blečić, Filip Čeč, Ana Gavran Miloš, Aleksandra Golubović, Marko Jurjako, Neven Petrović i Matej Sušnik s Odsjeka za filozofiju, Boris Dudaš s Odsjeka za germanistiku te Vjeran Pavlaković s Odsjeka za kulturalne studije.