Obavijesti za studente

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU JAVNE OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

--------------------------------------------------

 U ponedjeljak, 17. siječnja 2020. g. s početkom u 13:00 sati, u predavaonici br. 303/3. kat održat će se javna obrana teme doktorske disertacije:

"POIMANJE SREĆE KOD ADOLESCENATA

(Engl. Adolescent's Conception of Happiness)

doktorandice  Marinke Špodnjak

pred  Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme:

1.      prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, predsjednik

2.     izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, član

3.     doc. dr. sc. Tamara Mohorić, član

Mentor: prof. dr. sc. Ingrid Brdar

Komentor: doc. dr. sc. Petra Anić

 

 


OBAVIJEST:

U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine neće se održati javna obrana nacrta završnog specijalističkog rada Irme Barišić  zbog opravdanih razloga.

Novi termin obrane bit će javno objavljen.

 

O B A V I J E S T

Javna obrana Nacrta završnog specijalističkog rada Irme Barišić, studentice Poslijediplomskog specijalističkog studija 'Psihološko savjetovanje', održat će se u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. g. s početkom u 15.00 sati u dvorani 348 (3. kat).

Obrana će se održati pred stručnim Povjerenstvom koje je izabralo Vijeće za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju na svojoj sjednici održanoj 12. studenoga 2019. g.:

     1. prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednik

     2. doc. dr. sc. Bruna Profaca, mentor

     3. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, član

Tema završnog specijalističkog rada: 'Prikaz slučaja psihološkog tretmana djevojčice s teškim opeklinama'

 


 

 

 

Termini održavanja završnog ispita preddiplomskog studija psihologije 2019. godine su: 18. srpnja u 10,00 sati, 10. rujna u 10,00 sati i 18. rujna  u 10,00 sati

Na poveznici su područja - teme za završni ispit na preddiplomskom studiju psihologije za 2019. godinu.

 

Dodatna provjera sposobnosti za upis na studij psihologije za akad. god. 2019./2020.  – raspored pristupnika prema prostorijama i vremenu održavanja

 

Dodatna provjera sposobnosti za upis na preddiplomski studij psihologije provodit će se u dvije grupe 1. srpnja 2019.

Prva grupa (prezimena kandidata A – Lj ) započinje u 9.00, a druga (prezimena kandidata M – Ž) u 11.30 sati.

 

Detaljan raspored po prostorijama:

 

1. grupa, početak u 9.00

1. Predavaonica F-006 (prizemlje) – prezimena kandidata A – F

2. Predavaonica F-106 (1. kat) – prezimena kandidata G - H

3. Predavaonica F-107 (1. kat) – prezimena kandidata I – KEL

4. Predavaonica F-230 (2. kat) – prezimena kandidata KIŠ – Lj

 

2. grupa, početak u 11.30

1. Predavaonica F-230 (2. kat) – prezimena kandidata M – N

2. Predavaonica F-006 (prizemlje) – prezimena kandidata O – Š

3. Predavaonica F-106 (1. kat) – prezimena kandidata T – VIT

4. Predavaonica F-107 (1. kat) – prezimena kandidata VOR - Ž

 

 


 

 

NATJEČAJ za upis na Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" u akad. god. 2016./2017. možete ga preuzeti ovdje

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ 'PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE'

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij Psihološko savjetovanje organizira se za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (studij psihologije).

Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija pristupnici stječu 120 ECTS bodova.

Struktura studija

Program se realizira kroz 4 semestra. Tijekom prva dva semestra naglasak je na obaveznim predmetima, dok su sljedeća dva semestra posvećena izbornim kolegijima, kao i superviziranoj praksi, te izradi samostalnog rada. Omjer obaveznih (170 sati) i izbornih predmeta (100 sati) omogućuje individualizaciju studija.

Studij je organiziran prema načelu ECTS bodovnog sustava. Tijekom svakog semestra student treba prikupiti 30 ECTS bodova.

ECTS bodovi se dodjeljuju za:

izvršavanje traženih obaveza na obaveznim i izbornim predmetima;
ispunjavanje obaveza na supervizijskom praktikumu, samostalan rad studenata kroz proradu literature, provođenje samostalne prakse, pripremu prikaza slučajeva i dr;
izradu završnog rada;
različite dodatne stručne i znanstvene aktivnosti (npr. aktivno sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ili objavljivanje stručnog/znanstvenog rada  u časopisu).
Bodovi se trebaju prikupiti ispunjavanjem zahtjeva obaveznih kolegija (40 ECTS), izbornih kolegija (35 ECTS), supervizijskih praktikuma (15 ECTS), praktičnog savjetodavnog rada/supervizirane prakse (15 ECTS) te izradom završnog rada (8 ECTS). Preostalih izbornih 7 ECTS bodova studenti prikupljaju različitim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Akademski naziv: Sveučilišni specijalist/Sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja

Tko može upisati studij

Studij mogu upisati osobe koje imaju zadovoljene sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni studij psihologije – diplomirani psiholozi / profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do 2005./2006. godine, te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke);
  • najmanje godinu dana radnog iskustva u neposrednom radu s ljudima (kandidati iz Hrvatske trebaju imati položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore);
  • mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati iz Hrvatske trebaju zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti);
  • mogućnost neposrednog savjetodavnog rada s klijentima.

 

Kompetencije

Program omogućuje studentima stjecanje kompetencija u području razumijevanja i primjene različitih modela psihološkog savjetovanja, usvajanja savjetodavnih i terapijskih vještina, psihološke procjene, kao i profesionalne etike u okviru savjetovanja. Pored usvajanja vještina rada s klijentima, program uključuje i poticanje osobnog i profesionalnog razvoja.

Bazične kompetencije koje student stječe specijalizacijom odnose se na široki raspon znanja i spoznaja, te specifičnih profesionalnih vještina koje se mogu demonstrirati u različitim područjima psihološkog savjetovanja (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, vojska, privatna praksa i sl.) i s različitim populacijama (djecom, mladima, odraslima, starima, osobama s različitim psihičkim poremećajima te oboljelima od tjelesnih bolesti). Polaznici će usvojiti i dodatna znanja iz područja kliničke procjene i psihopatologije, kako bi bili osposobljeni prepoznati prave indikacije i organičenja savjetovanja.

Očekuje se da će po završetku studija polaznici moći profesionalno pružati usluge savjetovanja u okviru svoje djelatnosti, te da će biti u stanju kreirati, organizirati i provoditi različite preventivne aktivnosti.

Pored specifičnih kompetencija, planira se razvijanje generičkih kompetencija, kao što su kritičko mišljenje i kritički osvrt pri korištenju podataka prikupljenih iz različitih izvora, preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja.

Nastavni plan i program možete pogledati ovdje 

V A Ž N O !!!

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019. 

Filozofski fakultet u Rijeci objavio je popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019.

Popis kandidata koji su stekli pravo na upis možete pogledati ovdje

 

 

 


 


IZBORNE AKTIVNOSTI IZVAN STUDIJSKOGA PROGRAMA

Prema preporuci Sveučilišta u Rijeci o priznavanju i vrednovanju kompetencija stečenih izvan studijskoga programa Odsjek za psihologiju, kroz izmjene i dopune studijskih programa, omogućio je studentima da postojeće izborne predmete predviđene studijskim programom zamijene aktivnostima formalnog, neformalnog i informalnog učenja u kojima se stječu dodatne kompetencije i to:

  • na preddiplomskom studiju psihologije u IV., V. i VI. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 9 ECTS bodova sveukupno,
  • na diplomskom studiju psihologije u III. i IV. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 6 ECTS boda sveukupno.

Dokumenti:

Hodogram prijave na izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

Popis izbornih aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC A.  - Obrazac za prijavu izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC B. - Obrazac za izvještaj o provedenoj izbornoj aktivnosti izvan studijskoga programa

 


 

Vijesti i događanja

 

10. tjedan psihologije u Hrvatskoj vizual

 

10. Tjedan psihologije u Hrvatskoj obilježit će se od 20. do 26. veljače 2017. različitim događanjima i aktivnostima psihologa diljem Lijepe naše u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://psihologija.hr/tjedan-psihologije.html

 

Opširnije...

drzb

Dani Ramira i Zorana Bujasa međunarodni je psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj skupa je
razmjena spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Ovaj skup, s tradicijom dugom gotovo 50 godina, ističe se po kvaliteti empirijskih i teorijskih radova. To je tradicionalno mjesto okupljanja psihologa i stručnjaka srodnih struka iz Hrvatske i inozemstva koji izlažu svoja najnovija istraživanja, razmjenjuju znanja i ideje, uspostavljaju nove kontakte i obnavljaju postojeće te dogovaraju suradnju.

Opširnije...

 

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine

 
Opširnije...

 

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" za stjecanje akademskoga stupnja sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine

Opširnije...

 

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

HPD konferencija2016480

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji,

s velikim zadovoljstvom i entuzijazmom najavljujemo 24. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa koja će se održati u Opatiji od 9. do 12. studenoga 2016. godine. Tema ovogodišnje konferencije jest: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja.

Opširnije...

 

RAZLIKOVNI MODUL za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

 

U petak, 17. lipnja 2016. godine raspisan je NATJEČAJ za upis Razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije - u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje. 

Uz prijavu natječaja potrebno je priložiti:

  • Prijavni obrazac (možete preuzeti ovdje)

 

 


Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Brošura o uvjetima upisa u 1. godinu redovnih preddiplomskih studija  ak. god. 2016./2017. može se preuzeti ovdje.

PRIJAVNICA ZA DODATNU PROVJERU – PSIHOLOGIJA (PDF)

  

Otvaranje RIjeke psihologije

logo s 5

Pozivamo sve studentice i studente te djelatnice i djelatnike Sveučilišta u Rijeci da se uključe u aktivnosti te da se pridruže otvaranju, koje će biti održano u ponedjeljak, 15. veljače s početkom u 17 sati u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. U sklopu otvaranja Rijeke psihologije, dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirević s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci održat će predavanje „Zašto ljubav nije dovoljna?“. 

 Program

Opširnije...