Obavijesti za studente

Termini održavanja završnog ispita preddiplomskog studija psihologije 2019. godine su: 18. srpnja u 10,00 sati, 10. rujna u 10,00 sati i 18. rujna  u 10,00 sati

Na poveznici su područja - teme za završni ispit na preddiplomskom studiju psihologije za 2019. godinu.

 

Dodatna provjera sposobnosti za upis na studij psihologije za akad. god. 2019./2020.  – raspored pristupnika prema prostorijama i vremenu održavanja

 

Dodatna provjera sposobnosti za upis na preddiplomski studij psihologije provodit će se u dvije grupe 1. srpnja 2019.

Prva grupa (prezimena kandidata A – Lj ) započinje u 9.00, a druga (prezimena kandidata M – Ž) u 11.30 sati.

 

Detaljan raspored po prostorijama:

 

1. grupa, početak u 9.00

1. Predavaonica F-006 (prizemlje) – prezimena kandidata A – F

2. Predavaonica F-106 (1. kat) – prezimena kandidata G - H

3. Predavaonica F-107 (1. kat) – prezimena kandidata I – KEL

4. Predavaonica F-230 (2. kat) – prezimena kandidata KIŠ – Lj

 

2. grupa, početak u 11.30

1. Predavaonica F-230 (2. kat) – prezimena kandidata M – N

2. Predavaonica F-006 (prizemlje) – prezimena kandidata O – Š

3. Predavaonica F-106 (1. kat) – prezimena kandidata T – VIT

4. Predavaonica F-107 (1. kat) – prezimena kandidata VOR - Ž

 

 


 

V A Ž N O !!!

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019. 

Filozofski fakultet u Rijeci objavio je popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019.

Popis kandidata koji su stekli pravo na upis možete pogledati ovdje

 

 

 


 


IZBORNE AKTIVNOSTI IZVAN STUDIJSKOGA PROGRAMA

Prema preporuci Sveučilišta u Rijeci o priznavanju i vrednovanju kompetencija stečenih izvan studijskoga programa Odsjek za psihologiju, kroz izmjene i dopune studijskih programa, omogućio je studentima da postojeće izborne predmete predviđene studijskim programom zamijene aktivnostima formalnog, neformalnog i informalnog učenja u kojima se stječu dodatne kompetencije i to:

 • na preddiplomskom studiju psihologije u IV., V. i VI. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 9 ECTS bodova sveukupno,
 • na diplomskom studiju psihologije u III. i IV. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 6 ECTS boda sveukupno.

Dokumenti:

Hodogram prijave na izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

Popis izbornih aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC A.  - Obrazac za prijavu izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC B. - Obrazac za izvještaj o provedenoj izbornoj aktivnosti izvan studijskoga programa

 


SVEUČILIŠTE U RIJECI

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Rijeka, Sveučilišna avenija 4

NATJEČAJ

za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

u akademskoj 2018./2019. godini

do ukupno 15 studenata*

Studij se organizira u šest semestara u punom radnom vremenu ili u deset semestara u dijelu radnog vremena. Školarina iznosi 8.500,00 kn po semestru.

Preduvjet je za prijavu na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij** na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova ili
 • sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija** ili
 • stečen akademski stupanj magistar znanosti/magistar specijalist**.

Prosjek ocjena na završenom studiju treba biti najmanje 3,5.

* Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa.

**Ako nisu završili (do)diplomski ili poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije, pristupnici su obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski ili poslijediplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 500,00 kn.

Pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac,
 2. životopis (CV-EU),
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti / specijalističkog magisterija,
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada) ili na poslijediplomskom znanstvenom/specijalističkom studiju,
 5. prednacrt istraživanja,
 6. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
 7. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
 8. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku,
 9. presliku domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 10. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine,
 11. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju.

Pristupnici koji nisu završili studij psihologije obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html. Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama http://www.ffri.uniri.hr, kao i http://www.ffri.hr/psihologija/.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.

Prijave za upis podnose se najkasnije do 15. ožujka 2019. na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavezni prilozi prijave na natječaj:

 1. OBAVEZNO_PROCITATI_Psihologija_DRS_natjecaj_2018-2019_DUZA_VERZIJA_i_DODATNA_OBJASNJENJA
 2. Razlikovni_ispiti_Dodatne_informacije_za_pripremu_
  DRS_Psihologija
 3. Prilog_1_Prijavni_obrazac_DRS_Psihologija
 4. Prilog_2_Obrazac_za_EU_zivotopis_DRS_Psihologija
 5. Prilog_5_Obrazac_za_prednacrt_istrazivanja_DRS_Psihologija
 6. Obrazac_Suglasnost_potencijalnog_mentora_DRS_Psihologija
 7. Prilog_10a_Izjava_o_placanju_skolarine_
  DRS_Psihologija_OSOBNO
 8. Prilog_10b_Izjava_o_placanju_skolarine_DRS_
  Psihologija_USTANOVA-PODUZECE

 

Vijesti i događanja

 

10. tjedan psihologije u Hrvatskoj vizual

 

10. Tjedan psihologije u Hrvatskoj obilježit će se od 20. do 26. veljače 2017. različitim događanjima i aktivnostima psihologa diljem Lijepe naše u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://psihologija.hr/tjedan-psihologije.html

 

Opširnije...

drzb

Dani Ramira i Zorana Bujasa međunarodni je psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj skupa je
razmjena spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Ovaj skup, s tradicijom dugom gotovo 50 godina, ističe se po kvaliteti empirijskih i teorijskih radova. To je tradicionalno mjesto okupljanja psihologa i stručnjaka srodnih struka iz Hrvatske i inozemstva koji izlažu svoja najnovija istraživanja, razmjenjuju znanja i ideje, uspostavljaju nove kontakte i obnavljaju postojeće te dogovaraju suradnju.

Opširnije...

 

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine

 
Opširnije...

 

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" za stjecanje akademskoga stupnja sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine

Opširnije...

 

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

HPD konferencija2016480

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji,

s velikim zadovoljstvom i entuzijazmom najavljujemo 24. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa koja će se održati u Opatiji od 9. do 12. studenoga 2016. godine. Tema ovogodišnje konferencije jest: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja.

Opširnije...

 

RAZLIKOVNI MODUL za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

 

U petak, 17. lipnja 2016. godine raspisan je NATJEČAJ za upis Razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije - u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje. 

Uz prijavu natječaja potrebno je priložiti:

 • Prijavni obrazac (možete preuzeti ovdje)

 

 


Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Brošura o uvjetima upisa u 1. godinu redovnih preddiplomskih studija  ak. god. 2016./2017. može se preuzeti ovdje.

PRIJAVNICA ZA DODATNU PROVJERU – PSIHOLOGIJA (PDF)

  

Otvaranje RIjeke psihologije

logo s 5

Pozivamo sve studentice i studente te djelatnice i djelatnike Sveučilišta u Rijeci da se uključe u aktivnosti te da se pridruže otvaranju, koje će biti održano u ponedjeljak, 15. veljače s početkom u 17 sati u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. U sklopu otvaranja Rijeke psihologije, dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirević s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci održat će predavanje „Zašto ljubav nije dovoljna?“. 

 Program

Opširnije...