home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O UDRUZI   - PROJEKTI  -  PHILO/STUFF  -  BIBLIOTEKA   -  PHILO LINKS   -  KONTAKT

 


official web USF "Furija"

UDRUGE NA FFRI
Janus
Malleus
PUMFFRI
SKAR

ČASOPISI/PUBLIKACIJE

časopis za umjetnost i kulturu

studentski časopis za društveno-humanističke teme
 
LINKS
 
DOWNLOAD

STATUT UNIRI PDF

STATUT FFRI PDF

PRAVILNIK O STUDIJU FFRI PDF

ZAKON O UDRUGAMA PDF

 
 
 

 

     

 


SIMPOZIJI:
     

   
1. Međunarodni studentski simpozij «Tolerancija i ostale suvremene teme» (2002.)  
2. Međunarodni studentski simpozij «Sinergija» (2004.)  
3. Međunarodni studentski simpozij «Sinergija II» (2006.)  
4. Međunarodni studentski simpozij «Sinergija III » (2008.)  
 
 

SEMINARI, RADIONICE, TRIBINE :
   

   
 
  • FILOZOFIJA na poštanskim markama (10.12.2006.)
Projekt realiziran u suradnji USF "Furija" i Riječkog filatelističkog društva "Rijeka".
Predavanja održana u sklopu Jadranskih filatelističkih susreta koncipirana kao serija kraćih izlaganja i diskusije o pojedinim filozofima, a koja su nadopunjivala nagrađeni jednovitrinski izložak (Filozofi) članice USF «Furija» te članice Riječkog filatelističkog društva i inicijatorice ove suradnje - Sare Vukušić.
Riječko filatelističko društvo "Rijeka"
 
  • BEZ SEKUNDANATA! (seminar o sekundarnoj literaturi)
   
 
 

AKTIVNOSTI NA FAKULTETU :
   

   
Projekcije filmova Glazbene slušaonice
 

 O UDRUZI   - PROJEKTI  -  PHILO/STUFF  -  BIBLIOTEKA   -  PHILO LINKS   -  KONTAKT