Lektorat za makedonski jezik Filozofskog fakulteta u Rijeci dodjeljuje stipendije za sudjelovanje na 3. Zimskoj školi Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu koja će se održati na daljinu od 23. do 28. siječnja 2023.
 
Svi studenti koji slušaju kolegije na Lektoratu za makedonski jezik i koji jesu zainteresirani sudjelovati na Školi trebaju lektorici za makedonski jezik Biljani Stojanovskoj, mr. sc. poslati motivacijsko pismo životopis na e-mail: biljana.stojanovska@uniri.hr.
 
Rok za prijavu: 26. prosinca 2022.
 
Radujemo se vašim prijavama!