Odsječna izdanja
 
 
Biblioteka časopisa Fluminensia
 
Riječki filološki dani - zbornik radova
 
Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze - zbornik radova