Pročelnik: izv. prof. dr. sc. Dejan Durić, e-mail: dejan.duric@ffri.uniri.hr
Tajnik Odsjeka: Eduard Martinčić, tel. 051/265-660, e-mail: emartincic@ffri.uniri.hr
 
Predstojnica Katedre za hrvatski jezik: izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić, e-mail: avlastelic@ffri.uniri.hr
Predstojnica Katedre za hrvatsku i poredbenu književnost: doc. dr. sc. Saša Potočnjak, e-mail: spotocnjak@ffri.uniri.hr
Predstojnica Katedre za teoriju književnosti i stilistiku: prof. dr. sc. Marina Biti, e-mail: marina.biti@ffri.uniri.hr
Predstojnica Katedre za metodiku HJK i opće filološke predmete: prof. dr. sc. Estela Banov, e-mail: estela.banov@ffri.uniri.hr
Predstojnica Katedre za interdisciplinarnu filologiju: izv. prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš, e-mail: danijela.marot.kis@ffri.uniri.hr
 
ECTS-koordinatorica za jednopredmetni studij: Jasna Bićanić, e-mail: jasna.bicanic@ffri.uniri.hr
ECTS-koordinator za dvopredmetni studij: doc. dr. sc. Mario Kolar, e-mail: mario.kolar@ffri.uniri.hr
Erasmus koordinatorica: Jasna Bićanić, e-mail: jasna.bicanic@ffri.uniri.hr
 
Voditeljica Riječke kroatističke škole: doc. dr. sc. Željka Macan, e-mail: zmacan@ffri.uniri.hr

Odsjek za kroatistiku danas bilježi više od pola stoljeća od svoga osnutka. Visokoškolski studij nacionalnoga jezika i književnosti utemeljen je 1960. godine pri nekadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Rijeci. S osnutkom Pedagoškoga fakulteta, koji je 1977. godine nastao fuzijom Pedagoške akademije i dotadašnjega Fakulteta industrijske pedagogije, osnovan je Odsjek za filologiju kao nositelj kroatističkoga obrazovnog programa. Odsjek je pod tim imenom djelovao do 1997. godine, kada je preimenovan u Odsjek za kroatistiku. Preimenovanjem Pedagoškoga u Filozofski fakultet 1998. godine Odsjek za kroatistiku nastavio je djelovati i razvijati se kao ustrojbena jedinica Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Odsjek za kroatistiku danas izvodi program jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija hrvatskoga jezika i književnosti (preddiplomski i diplomski). Uz preddiplomske i diplomske programe Odsjek je izvodio i izvodi doktorske studije.

Pri Odsjeku od 1989. godine izlazi znanstveni časopis za filološka istraživanja Fluminensia. Godine 1994. Odsjek je pokrenuo i konferencijsku djelatnost – organizator je međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani. Godine 2008. osnovan je i centar za učenje hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga – Riječka kroatistička škola. Od 2011. godine Odsjek organizira program cjeloživotnoga obrazovanja – Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce.