Lektorat za makedonski jezik dodjeljuje stipendije za pohađanje 55. ljetne škole Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu koja će se održati od 17. kolovoza do 2. rujna 2022. u Ohridu.
 
Sve studente koji slušaju kolegije iz makedonskoga jezika i zainteresirani su za odlazak na Ljetnu školu pozivamo na prezentaciju Ljetne škole koja će se održati u ponedjeljak, 11. travnja 2022. u 15 sati u učionici U-231.
 
Prezentaciju će održati profesor emeritus Diana Stolac i lektorica za makedonski jezik mr. sc. Biljana Stojanovska.
 
Radujemo se vašem dolasku!