Odsjek za psihologiju - Filozofski fakultet u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

dr. sc. Dražen Domijan

Izvanredni profesor

 

Odsjek za psihologiju Dražen Domijan

Filozofski fakultet

Sveučilište u Rijeci

Slavka Krautzeka bb

51000 Rijeka

Telefon: +385-51-228-811

Fax: +385-51-403-736

E-mail: ddomijan@ffri.hr