Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Uvjeti upisa

Studij prevođenja zamišljen je kao profesionalna specijalizacija za kandidate koji su diplomirali jednu od filoloških grupa u sklopu reformiranih studijskih programa odnosno prema propisima koji su bili na snazi prije donošenja važećeg Zakona i Statuta Sveucilišta u Rijeci (visoka stručna sprema), kao i osobe koje su diplomirale na nekom drugom studijskom programu, ako pokažu jezičnu kompetenciju na stupnju C1 prema Zajedničkom europskom refentnom okviru za jezike (CEFRL) u prvom izabranom jeziku koji žele studirati. Svi pristupnici polažu klasifikacijski ispit iz poznavanja engleskoga i/ ili njemačkoga jezika i/ili talijanskoga jezika(shodno izabranim modulima). Kandidati koji upisuju engleski ili njemački ili talijanski jezik u A-smjeru polažu ispit iz odabranoga stranog jezika. Ako pored A-jezičnoga smjera upisuju samo opći i stručni izborni segment, ne polažu dodatne provjere znanja jezika. Ako kandidat uz A-jezik upisuje i B-smjer, tada pristupa i provjeri znanja iz izabranoga B‑jezika (engleski, njemački ili talijanski jezik na B2-razini). 

 

Pristupnici koji su potrebnu kvalifikaciju stekli u inozemstvu pri prijavi na studij moraju dobiti Odluku o priznavanju inozemne kvalifikacije od nadležnog tijela Sveučilišta u Rijeci.

Više informacija na:
https://rektor.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=127&lang=hr

 

Svi pristupnici koji žele upisati poslijediplomski specijalistički stručni studij prevođenja moraju poznavati osnove korištenja informatičke tehnologije (Microsoft Office), služiti se e-mailom i internetom.