Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

O studiju

Prevođenje tekstova svih vrsta, u kombinaciji s konsekutivnim prevođenjem i tumačenjem, u današnjem je svijetu dobilo dimenziju međunarodnoga masovnog načina komuniciranja. Uz opseg takve vrste komunikacije raste i raznolikost jezičnih zahtjeva kojima prevoditelji moraju znati uspješno udovoljiti. Svojom kulturološkom, društveno-političpkom, geostrateškom i gospodarskom pozicijom Republika Hrvatska, a na specifičan način i Primorsko-goranska županija, prirodno gravitiraju europskom jezičnom prostoru. Jedan od temeljnih nositelja takve kulturološke i profesionalne stvarnosti jest Sveučilište u Rijeci. Otvaranje prema Europskoj Uniji, kako u političkom tako i u gospodarskom i svakom drugom pogledu, samo je naglasilo tu ulogu, odnosno potenciralo potrebu za što skorijim odgovorom na novonastale uvjete interkulturalnoga poslovanja i komunikacije. U opisani se kontekst uklapa i poslijediplomskogi specijalistički studij prevođenja.

 

Potrebe usluga kvalitetnih odnosno za specifične potrebe posla obrazovanih prevoditelja javljaju se jednako u javnom i privatnom sektoru. Za profesionalno kvalitetno zadovoljavanje takvih potreba više nije dovoljan standardni način jezične izobrazbe prevoditelja, već se nameće potreba za specijaliziranom obukom na poslijediplomskoj razini. Takva je obuka, slijedom svega što je ovdje navedeno, ujedno i pretpostavka uspješnog poslovanja, a time i razvoja svih segmenata društva koji imaju potrebe za prevoditeljskim uslugama.

 

Studijski program poslijediplomskoga specijalističkog stručnog studija prevođenja u potpunosti je usklađen sa smjernicama European Master's in Translation (EMT) s ciljem olakšavanja mobilnosti studenata kao i lakšeg uključivanja programa u sheme financiranja (što će se posebno aktualizirati ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju) te omogućavanja potpune profesionalne korelativnosti naših diplomiranih studenata s kolegama na europskom tržištu rada.

 

Razine poznavanja stranih jezika koje se u sklopu ovoga programa nude u potpunosti su usklađene sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) – odnosno dokumentom Vijeća Europe o utvrđivanju 6 stupnjeva znanja stranih jezika.

 

Specijalistički poslijediplomski program prevođenja

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

elektronička pošta: spri@ffri.hr
fax: +385 51 265 799

 

Voditeljice studija:

prof. dr.sc. Aneta Stojić

prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović