Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci

Predprijave

Ime
Prezime
Godina diplomiranja i studij
E-mail
Telefon
Odaberite jezike
A Engleski
Njemački
Talijanski
B Engleski
Njemački
Talijanski