Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Načini završetka studija

 

Studij se završava po stjecanju minimalnoga broja od 60 ECTS-bodova, od kojih je dio realiziran završnim radom u sklopu kolegija Vježbe pismenoga prevođenja i Vježbe usmenoga prevođenja, a prema izvedbenom programu navedenih kolegija.