English Language

Dr. sc. Marko Maliković, Izvanredni profesor

Dr. sc. Marko Maliković

Filozofski fakultet u Rijeci

Adresa: Slavka Krautzeka bb, 51000 Rijeka

Tel: ++385-(0)51-265-765

Soba: 335 / III

E-mail:
marko.malikovic@ffri.hr

Konzultacije:
Utorak: 10:30-12:00

Kolegiji:

Upotreba računala u psihologiji (Odsjek za psihologiju)
Internetska istraživanja (Odsjek za psihologiju)
Programiranje psihologijskih eksperimenata (Odsjek za psihologiju)
Primjena računala u nastavi (Nastavnički modul)
Elementi digitalnih kompetencija (Odsjek za pedagogiju)
Programiranje za humanističke znanosti (Odsjek za kulturalne studije)
Programski jezik C++ (Odsjek za politehniku)
Programski jezici (Odsjek za politehniku)

Akademska karijera:

Diplomirao 1995. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, smjer profesor matematike i informatike.

Magistrirao 2006. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na polju informacijskih znanosti sa temom "Rezoniranje o višeagentnim sustavima na primjeru kartaških igara pomoću sustava za automatsko dokazivanje tvrdnji OTTER".

Doktorirao 20. studenog 2008. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na polju informacijskih znanosti sa temom "Razvoj heuristika za rješavanje problema retrogradne šahovske analize".

Radi kao docent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti na Odsjeku za psihologiju.

Područja istraživanja:

Formalni sustavi
Deduktivno rezoniranje
Primjena matematičke logike u računalnim znanostima
Automatsko dokazivanje tvrdnji
Deduktivni sustavi za automatsko dokazivanje teorema (Otter, Coq)
Višeagentni sustavi
Rezoniranje o znanju
Modalne logike
Metode razvoja inteligentnih sustava
Metodologija istraživanja putem interneta

Projekti:

2008 - 2014 Istraživač na projektu "Razvoj informacijske infrastrukture i deduktivnih mehanizama Semantičkog Weba" (016-0161741-1739) - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirko Čubrilo

2009 - 2013 Suradnik na projektu "Modeliranje kognitivnih i neuronskih sustava" - Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske, Voditelj projekta: dr. sc. Dražen Domijan.

2014 - ... Istraživač na projektu "Large-scale Multi-Agent Modelling of Massively Multi-player On-line Role-Playing Games" - Hrvatska zaklada za znanost, Voditelj projekta: doc. dr. sc. Markus Schatten.

Profesionalne aktivnosti:

Član seminara "Seminar on Formal Methods and Applications" na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu

Recenzent znanstvene konferencije "Central European Conference on Information and Intelligent Systems - CECIIS"

Član organizacijskog odbora Znanstvenog skupa "Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI", Rijeka, 22.–24.09. 2011.

Član programskog odbora Znanstvenog skupa "12th Alps-Adria Psychology Conference", September 29 - October 1, 2016 Rijeka, Croatia

Izdavaštvo:

M. Maliković: Internetska istraživanja, Sveučilišni priručnik, Filozofski fakultet u Rijeci, 2015.

Objavljeni radovi:

M. Maliković. Reasoning about the Game "Clue" by using OTTER. Journal of Information and Organizational Sciences, Vol. 30, No. 2, 2006, pp. 241-249. PDF

M. Maliković. A formal system for automated reasoning about retrograde chess problems using Coq. Proceedings of 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2008, pp. 465-475. Varaždin, Croatia (Indexed in Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)) PDF

M. Maliković; M. Čubrilo. What Were the Last Moves? International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. 5, No. 1, 2010, pp. 59-70. DRAFT

M. Maliković; M. Čubrilo. A knowledge-based system for heuristic search in a competitive multiagent game. International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. 5, No. 2, 2010, pp. 209-218. DRAFT

M. Maliković; M. Čubrilo. Modeling Epistemic Actions in Dynamic Epistemic Logic using Coq. Proceedings of 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2010, pp. 3-10. Varaždin, Croatia. PDF

M. Maliković; M. Čubrilo. Solving Shortest Proof Games by Generating Trajectories using Coq Proof Management System. Proceedings of 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2010, pp. 11-18. Varaždin, Croatia. PDF

M. Maliković; M. Čubrilo. Formal System for Searching for the Shortest Proof Games using Coq. International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. 5, No. 6, 2010, pp. 746-756. DRAFT

M. Maliković; M. Čubrilo. Reasoning about Epistemic Actions and Knowledge in Multi-agent Systems using Coq. Computer Technology and Application, Vol. 2, No. 8, 2011, pp. 616-627. DRAFT

M. Maliković; M. Čubrilo; P. Janičić. Formalization of a Strategy for the KRK Chess Endgame. Proceedings of 23st Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2012, pp. 29-36. Varaždin, Croatia. PDF

M. Maliković; P. Janičić. Proving Correctness of a KRK Chess Endgame Strategy by SAT-based Constraint Solving. ICGA Journal, Vol. 36, No. 2, 2013. DRAFT

M. Maliković. An Overview and Classification of Retrograde Chess Problems. Proceedings of 25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2014, pp. 256-263. Varaždin, Croatia. PDF

M. Maliković. SAT-based Analysis of the Legality of Chess Endgame Positions. Proceedings of 25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2014, pp. 264-270. Varaždin, Croatia. PDF

F. Marić, P. Janičić, M. Maliković. Proving Correctness of a KRK Chess Endgame Strategy by Using Isabelle/HOL and Z3. In Amy P. Felty and Aart Middeldorp, editors, International Conference on Automated Deduction, CADE 25, Berlin, Germany, Proceedings, volume 9195 of Lecture Notes in Computer Science, pages 256-271. Springer, 2015.

M. Maliković, M. Schatten. Artificial Intelligent Player’s Planning in Massively Multi-Player On-Line Role-Playing Games. Proceedings of 26th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2015, pp. 3-10, Varaždin, Croatia.

Maliković, M., Švegar, D., Šomođi, S. (2017). Utjecaj vizualne orijentacije skale za odgovaranje i broja stranica web-upitnika na rezultate ispitivanja. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 5(1), 1-12.

M. Schatten, B. Okreša Durić, I. Tomičić, N. Ivković, M. Konecki, J. Ševa, M. Maliković, P. Terna. Large-Scale Multi-Agent Modelling of Massively Multi-Player On-Line Role-Playing Games - A Summary. Proceedings of 28th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2017, pp. 193-200, Varaždin, Croatia.

Maliković, M., Švegar, D., Borković, S. (2017). Web-ispitivanja, uređaji i web-forme. Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje, 1(1), 7-16.

P. Janičić, F. Marić, M. Maliković. Computer-Assisted Proving of Combinatorial Conjectures Over Finite Domains: A Case Study of a Chess Conjecture. Logical Methods in Computer Science, Vol. 15, No. 1, 2019.

M. Maliković, D. Švegar (2019). Utječe li tehnika visoke prepreke na rezultate web-ispitivanja? Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 7, No. 1, pp. 17-30.

Pozvana predavanja:

Maliković, M., Automatsko rezoniranje, 4. Regionalni susret studenata psihologije - SPiRi 2019, Rijeka - 25.4.2019. http://ffri.hr/spiri/

Maliković, M., Developing Heuristics for Solving Retrograde Chess Problems, Fakultet organizacije i informatike Varaždin - 17.12.2008. http://seminar.foi.hr/

Sudjelovanja na međunarodnim skupovima bez publiciranih radova:

M. Maliković, Automated Reasoning about Retrograde Chess Problems using Coq, Fourth Workshop on Formal and Automated Theorem Proving and Applications, February 4-5, 2011, Belgrade, Serbia

M. Maliković, M. Čubrilo, P. Janičić, Formal Analysis of Correctness of a Strategy for the KRK Chess Endgame, Fifth Workshop on Formal and Automated Theorem Proving and Applications, February 3-4, 2012, Belgrade, Serbia

M. Maliković, Developing Heuristics for Solving Retrograde Chess Problems, Seminar on Formal Methods and Applications, 17.12.2008., Varazdin, Croatia

U slijedećoj prilici je moj rad ljubazno prezentiran od strane mojeg koautora i kolege Predraga Janičića:

SVARM Workshop, Madrid, October 17-18, 2013, http://richmodels.epfl.ch/madrid13