Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Odsjek za psihologiju

51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4

 

Voditelj studijskog programa:

doc. dr. sc. Asmir Gračanin

 

Tajnica studijskog programa:

Irena Miletić, struč. spec. inf.