Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Uvjeti upisa

Studij prevođenja zamišljen je kao profesionalna specijalizacija za kandidate koji su diplomirali jednu od filoloških grupa u sklopu reformiranih studijskih programa odnosno prema propisima koji su bili na snazi prije donošenja važećeg Zakona i Statuta Sveucilišta u Rijeci (visoka stručna sprema), kao i osobe koje su diplomirale na nekom drugom studijskom programu, ako pokažu jezičnu kompetenciju na stupnju C1 prema Zajedničkom europskom refentnom okviru za jezike (CEFRL) u prvom izabranom jeziku koji žele studirati. Svi pristupnici polažu klasifikacijski ispit iz poznavanja engleskoga i/ ili njemačkoga jezika (shodno izabranim modulima). Kandidati koji upisuju engleski ili njemački jezik u A-smjeru polažu ispit iz odabranoga stranog jezika. Ako pored A-jezičnoga smjera upisuju samo opći i stručni izborni segment, ne polažu dodatne provjere znanja jezika. Ako kandidat uz A-jezik upisuje i B-smjer, tada pristupa i provjeri znanja iz izabranoga B‑jezika (engleski ili njemački jezik na B2-razini). Ako pristupnik bira strani jezik iz C-smjera, također pristupa provjeri znanja, a na stupnju koji je izabrao (B1 i/ ili B2).

 

Prednost pri upisu imaju pristupnici koji su imali prosječnu ocjenu iznad 3,5 na diplomskom studiju. Ostali pristupnici moraju predočiti preporuke dvaju profesora relevantnih kolegija iz prethodnoga sveučilišnog obrazovanja. Svi pristupnici koji žele upisati poslijediplomski specijalistički stručni studij prevođenja moraju poznavati osnove korištenja informatičke tehnologije (Microsoft Office), služiti se e-mailom i internetom.