Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Hrvatski | English

Obavijesti

NOVO U PONUDI SPRI-a

Od ak. god. 2018./2019. uz hrvatski, engleski i njemački kao prvi jezik u ponudi se nalazi i TALIJANSKI JEZIK.

Studijski program nalazi se ovdje.

 

 

 

Natječaj za upis na

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREVOĐENJA

ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTA PREVODITELJA

U AK.G. 2018./2019.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja. Studij se odvija u tri modula: opći, stručni i jezični modul. Opći modul namijenjen je usavršavanju hrvatskoga jezika za potrebe prevoditelja, stručni modul obuhvaća translatološke, pravne, gospodarske, informatičke i ostale kompetencije nužne za uspješno prevođenje u suvremenoj praksi, a s osobitim naglaskom na integraciju HR u Europsku uniju. Treći modul predviđa intenzivan rad na jezičnim vještinama u prevodilačkoj praksi. Polaznici studija steći će na taj način znanja iz hrvatskoga standardnog jezika, stručnih i tematskih područja relevantnih za prevođenje i razviti specifične jezične vještine, što će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada.

Mjesto održavanja: Sveučilišni kampus, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Vrijeme održavanja: Nastava počinje u ak. g. 2018./2019. a traje od veljače 2019. godine do veljače 2020. Po zaključenju Natječaja održat se kvalifikacijski ispit s ciljem utvrđivanja jezične kompetencije. Na prvom susretu s pristupnicima studija dogovorit će se točni termini održavanja predavanja, seminara i vježbi, sukladno mogućnostima pristupnika.

Trajanje studija: 2 semestra u dijelu radnoga vremena, 60 ECTS-bodova

Cijena studija: 8.900,00 kn po semestru (plativo u 2 rate po semestru, ukupno 4 rate)

Uvjeti za prijavu na studij: diploma o završenom diplomskom ili dodiplomskom studiju jedne od filoloških grupa ili nekog drugog studijskog programa uz poznavanje engleskog ili njemačkog jezika ili talijanskog jezika na C1 razini (u A-smjeru) odnosno B2 (u B-smjeru)

 

Prijavi treba priložiti:

-       životopis u EU-formatu

-       presliku diplome o završenom studiju (presliku nije potrebno ovjeravati,
original diplome bit ce naknadno zatražen na uvid)

-       popunjenu prijavnicu (prijavnica se nalazi u nastavku ove obavijesti o natječaju)

-       pristupnici koji nemaju formalnu izobrazbu iz odabranoga smjera moraju priložiti adekvatnu potvrdu o poznavanju odabranoga jezika

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel. 051/ 584-856.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultete u Rijeci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se primaju: poštom na adresu SPRi (za upis na studij, n/p Jasna Kunda), Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka ili e-poštom na adresu: jkunda@ffri.hr.

 

Prijave traju do 15. veljače 2019. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija, ukoliko se za ovu akademsku godinu ne prijavi dovoljan broj kandidata za osiguranje održivosti studija.

 

Kontakt: jkunda@ffri.hr, tel. 051/ 265 619

više informacija na: www.ffri.hr/prevoditeljski/

 

 

Prijavnica